Vi bliver medlem af WE BUILD DENMARK

We Build Denmark

Vi bliver medlem af WE BUILD DENMARK

9 januar 2024

Arkitema bliver medlem af WE BUILD DENMARK. Og sådan bliver vi endnu stærkere på den gode udbudsfase med fokus på innovation og bæredygtighed indenfor bygherrerådgivning.

Vores kollegaer varetager bygherrerådgivningen for Syddjurs Kommune og sikrer, at kommunens bæredygtighedsstrategi, afspejles i opførelsen af et nyt cirkulært byggeri i Rønde.

”Realiseringen af et cirkulært byggeri i Rønde kræver, at både bygningsdesign og materialevalg optimeres for at holde den samlede klimapåvirkning lavest muligt. For at accelere udviklingen af de grønne initiativer, har We Build Denmark tildelt projektet en samlet fondsmiddelpulje,” forklarer Anders Vandborg, chefbygherrerådgiver hos Arkitema.

Arkitemas bygherrerådgivning bliver som medlem af WE BUILD DENMARK den officielle ansøger på vegne af tilbudsgiverne.

Projektet i Rønde er et pilotprojekt for Syddjurs Kommune, men kan danne grundlag for kommende byggerier kommunen.


WE BUILD DENMARK støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.