Nyt forretningsområde og to nye partnere i Arkitema

IMG 7244 lightroom 02 lowres

Nyt forretningsområde og to nye partnere i Arkitema

23 august 2021

Som led i en fremtidssikring af Arkitema og for at følge med den stigende efterspørgsel på grønne løsninger i erhvervslivet udvider Arkitema sit fokus og har oprettet et nyt markedsområde kaldet Commercial & Infrastructure. I front for området kommer Market Director og Partner Glenn Elmbæk. Samtidig har Arkitema hyret John Strandfelt og Mette Neimann, der tiltræder som Partners for de to nye forretningsområder Energi, Vand & Industri og Mobilitet.

Arkitema har gennem mere end 50 år arbejdet med infrastruktur og kontorprojekter, og Arkitema blev grundlagt til netop at tegne et kontorprojekt i 1969 - Køge Rådhus. Nu oplever arkitekterne, at markedet i stigende grad efterspørger projekter inden for området, og ønsker derfor at fokusere kræfterne, inden for områder der også ligger meget tæt op at de markeder som resten af COWI er stærke inden for.

"Udvidelsen med disse nye forretningsområder er en naturlig udvikling for Arkitema. Vores samarbejde med COWI fungerer rigtigt godt og bliver stærkere og stærkere i kraft af, at vi lærer hinanden bedre at kende, og løser flere og flere store og komplekse projekter sammen. Vi har en klar formodning om, at det her er områder, hvor vi vil skabe stor vækst i de kommende år," fortæller Senior Market Director i Arkitema, Jørgen Bach.

Det øgede fokus har også betydet at Arkitema har hentet nye kræfter ind i form af John Strandfelt og Mette Neimann, der begge tidligere har fungeret som partnere og forretningsområdechefer i Gottlieb Paludan Architects. Her har de stået bag store og små projekter inden for bl.a. kollektiv transport, energiproduktion og datacentraler.