Ny LCA Platform måler og dokumenterer projekters miljøpåvirkning

Arkitema Bosch 01 web

Ny LCA Platform måler og dokumenterer projekters miljøpåvirkning

21 juni 2022

En ny LCA Platform måler og dokumenterer projekters miljøpåvirkning på tværs af alle sektorer, fra bygninger til broer. Og det hele sker i realtid fra de meget tidlige projekteringsfaser til endelig dokumentation og overdragelse, drift og vedligeholdelse.

Der har aldrig været et stærkere ønske fra virksomheder og organisationer verden over om at arbejde mere struktureret med bæredygtighed. Samtidig indfører nationale regeringer ny lovgivning med henblik på at skabe nul-emissionssamfund. Og bedre, mere gennemsigtige løsninger og dokumentation for bæredygtighed er i høj kurs hos organisationer og offentlige organer for at kunne overholde lovgivningen og den offentlige sektors krav.

For at imødekomme disse forhold og for at hjælpe kunderne med at navigere i det politiske landskab har COWI og Arkitema udviklet en ny LCA (life cycle assesment) Platform, som forbinder data fra forskellige kilder i ét samlet overblik med øjeblikkelige, transparente data om et projekts miljøpåvirkning. Platformen er på nuværende tidspunkt tilgængelig for byggeprojekter i Danmark, men målet er at udvikle konceptet og åbne platformen for andre markeder og sektorer.