Indvielse af J.F. Kennedys plads i Aalborg

JF Kennedysplads www

Indvielse af J.F. Kennedys plads i Aalborg

22 maj 2023

Nu kan borgere og passagerer i Aalborg glæde sig over et grønnere åndehul i bybilledet!

Ét af byens vigtigste knudepunkter, J. F. Kennedys Plads, blev i sidste uge officielt indviet af Jan Nymark Thaysen, Rådmand By og Land i Aalborg Kommune.

I et tæt samarbejde med Aalborg Kommune har Arkitema og COWI forvandlet J.F Kennedys plads, der sammenkobler byens og regionens kollektive trafik, fra en traditionel plads til et grønnere åndehul. I dag indbyder pladsen til ophold for borgere og besøgende i en behagelig atmosfære og skaber samtidig rum for øget biodiversitet.

Her kan brugerne færdes uanset ærinde - om man skal til og fra bussen, eller hvis man færdes mere generelt i området. Det grønnere præg på J.F. Kennedys plads tager særligt hensyn til byrummets størrelse og den omkringliggende mondæne bebyggelse, herunder den fredede banegårdsbygning.
Der har været stort fokus på at optimere pladsens flow og indretning for bløde trafikanter i forhold til trafiksikkerhed, tilgængelighed og stationens funktionalitet