Nyt udviklingsprojekt undervejs om klimavenlig renovering

Bellatøj renovering

Nyt udviklingsprojekt undervejs om klimavenlig renovering

9 maj 2023

Vi er en del af et nyt udviklingsprojekt, initieret af Realdania, hvor vi sammen med COWI, BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø og Rådet for Bæredygtigt Byggeri skal drive projektet og finde svaret.

“Vi ser et akut behov for at få skabt et veldefineret, fælles videns- og datagrundlag om, hvordan vi udfører livscyklusvurderinger (LCA) af renoveringer på korrekt vis. Af samme årsag vil vi gerne rose Realdania for at tage initiativ til dette vigtige projekt, således at vi fremadrettet kan arbejde mere målrettet med klimaindsatsen i renoveringsprojekter,” forklarer Thomas Fænø Mondrup, Sustainability Director hos Arkitema.

”Klimadata for renovering” er navnet på det nye projekt, der skal samle viden og data, som gør det nemmere at vurdere klimabelastningen ved bygningsrenoveringer. Mange metoder, beregningsforudsætninger og referencedata til bygningers levetid og klimapåvirkning er udviklet til nybyggeri og egner sig ikke umiddelbart til at udføre LCA på renoveringer. Desuden findes der stort set ingen data på, hvordan det påvirker anlægsøkonomien, når der stilles klimakrav til renovering. Men det vil “Klimadata for renovering” blandt andet finde svar på.

Projektet udvikles i dialog med flere aktører fra byggebranchen, og den viden, vi opnår gennem projektet, deles med alle interesserede.