Arkitema og COWI vinder kystsikring i Dragør Kommune

Arkitema klimarobust kystkommune 1 web

Arkitema og COWI vinder kystsikring i Dragør Kommune

8 marts 2021

Sammen med COWI har Arkitema vundet parallelkonkurrencen om Dragør Kommunes fremtidige kystbeskyttelse. Dragør Kommune har en lang kystlinje, og her ønsker kommunen, sammen med borgerne, at være på forkant med en uundgåelig udvikling. Derfor er teamet blevet udpeget til at udarbejde en udviklingsplan for, hvordan Dragør Kommune kan tilpasse sig fremtidens klima med havvandsstigninger og flere og voldsommere stormflodshændelser.

Den komplicerede opgave, løses ved at tage udgangspunkt i en såkaldt naturbaseret kystsikring med absorberende kanter. I modsætning til en hård sikring med delvist reflekterende kanter, er dette en tilgang, der ikke modstår men snarere tager imod vandet og anderkender det som en værdi og en naturkraft.

Parallelkonkurrencen er gennemført i samarbejde med Realdania og Miljøministeriet ved Kystdirektoratet, som i et partnerskab har bevilliget støtte til Dragør Kommune under kampagnen ”Byerne og det stigende havvand”.