Arkitema, COWI og Swedish Biofuels vil bygge fabrikker til produktion af bæredygtigt flybrændstof

Karin genemo in office smilling

Arkitema, COWI og Swedish Biofuels vil bygge fabrikker til produktion af bæredygtigt flybrændstof

9 maj 2022

Swedish Biofuels og COWI har, med Arkitema som underrådgiver, indgået et partnerskab om at forsyne det svenske marked med 400.000 ton bæredygtigt flybrændstof, kendt som SAF (sustainable aviation fuel). Swedish Biofuels' teknologi er baseret på 'alcohol-to-jet'-metoden (ATJ), der helt kan erstatte fossilt flybrændstof. Det første produktionsanlæg skal bygges nær Arlanda Lufthavn, og de første leverancer skal efter planen begynde i 2025.