Detta ska ske genom moderna knutpunkter, så kallade hubbar, som har flera funktioner under samma tak och som binder samman städer i viktiga nav. Med de moderna infrastrukturella knutpunkterna blir vardagen enklare och mer innehållsrik för de människor som varje dag måste resa mellan hem, arbete, institutioner, affärer och fritidsaktiviteter.

En integrerad del av staden

Genom att se infrastruktur som en integrerad del av staden kan vi skapa mer holistiska transportnav. Exempel på en sådan knutpunkt är det pågående bygget av Sydhavnsmetron i Köpenhamn, där upplevelse och funktionalitet står i centrum. Trondheims centralstation sträcker sig över den gamla godsbanan och binder samman hela staden genom att kombinera transporter med shopping och offentliga funktioner, där kommunala arbetsplatser utgör en central del av stationens verksamhet.

I arbetet med dessa knutpunkter försöker vi skapa trygga platser, med hjälp av dagsljus, konst och gedigna material av hög kvalitet samt aspekter som funktion, estetik, värdeskapande och hållbarhet.

Infrastrukturprojekt är komplexa uppgifter där vi aktivt utnyttjar den kompetens vi har på Arkitema och COWI. Med egna ingenjörer kan vi erbjuda professionella tjänster som säkerställer snabb, välintegrerad design.