Världen är digital. Men hur förhåller vi som arkitekter oss till digitaliseringen? För oss på Arkitema handlar digitalisering först och främst om att tro på och stödja förändring. Vårt digitala universum kommer inte att vara detsamma i morgon som idag. Genom att utveckla och använda de många digitaliseringsverktygen kan vi skapa bättre och sundare städer i Skandinavien.

Tre digitala spår

I vår dagliga användning av digitaliseringen följer vi huvudsakligen tre spår för att utveckla arkitekturen och den byggda miljön. Tre strategiska spår, som syftar till att vi ska förstå och utveckla våra möjligheter: digitaliseringen ska inte bara handla om teknik, utan också om arkitektonisk kvalitet och mänsklighet. För att driva dessa spår har Arkitema etablerat en separat och självständig organisation för digitaliseringsutveckling.Vi har investerat i digitalisering därför att vi uppnår en ännu bättre arkitektonisk kvalitet när vi omdefinierar vår projektutveckling. Det gynnar användarna, byggherren och samhället.

Sitev2 web
Spår 1: Vi stödjer hållbarhet

Att utforma mer hållbara städer är komplext och utmanande. Därför använder vi en rad digitala tekniker som ger oss möjlighet att omdefiniera och utmana vårt sätt att arbeta. Med ett kreativt förhållningssätt till digitalisering kan vi göra byggandet mer hållbart ‒ via ett 3D-universum kan vi till exempel testa olika arkitektoniska möjligheter för att utnyttja dagsljuset, göra LCA-beräkningar i de tidiga skisserna och beräkna inomhusklimatet. Simuleringar blir enklare att implementera, och därmed kan vi skapa arkitektur som säkerställer att lösningarna blir så hållbara som möjligt.

BIM illustration 2 export
Spår 2: Vi skapar transparens för byggherrar och användare

Vi har länge förmedlat idéer till våra kunder via 3D-modeller, ritningar, fysiska modeller och beskrivningar, men med de digitala lösningarna kan vi nu bjuda in både byggherren och användarna med 3D-modellernas rika upplevelser. För oss handlar digitala skisser om att göra de arkitektoniska idéerna levande, så att de kan bedömas i sitt sammanhang, och de ger oss också en grund för analyser, simuleringar och beräkningar. I framtiden kommer kunden själv att kunna logga in i 3D-modellen, se de olika alternativen och på egen hand avläsa resultaten.

Dipylon 006
Spår 3: Vi delar kunskap och bjuder in nystartade företag

Vi fokuserar på kunskapsutbyte för att uppfylla digitaliseringens grundvillkor: förändring. På arkitektkontoret fungerar digitaliseringsspecialisterna ‒ som även är skickliga arkitekter och konstruktörer ‒ som en särskilt kraftfull digital enhet för att öka kollegornas kunskap om de digitala möjligheterna. Parallellt driver specialisterna digitala utvecklingsprojekt och deltar i externa digitala forum som definierar nationella standarder. Dessutom undervisar och föreläser de i detta ämne. Men vi ska inte bara sprida kunskaperna inom företaget och ut i världen ‒ vi bjuder också in världen till Arkitema, och nystartade företag hjälper oss att utveckla vår strategi för arkitekturens digitalisering.

Vi är en digital organisation

Varje dag utvecklas nya intressanta byggnader på Arkitemas olika kontor. Det är här vi tror att utvecklingen sker; vid ritbordet. Därför finns Arkitemas digitaliseringsspecialister till hands för hela organisationen, och de är knutna till ett antal strategiska projekt. Likaså har alla kollegor internutbildats i bland annat Revits metoder och processer, samt i användningen av andra digitala verktyg. Alla arbetar vi digitalt, oavsett om det handlar om tidiga skisser, projektering eller arbete på byggarbetsplatsen, men vi vet att vi hela tiden måste sätta upp nya digitala mål. Samtidigt är vi medvetna om att den digitala organisationen går hand i hand med klassiska, fysiska metoder som manuella skisser och modeller.

När vi på Arkitema utvecklar digitala projekt sker det i nära samarbete med COWI och deras digitala specialister, som forskar och utvecklar lösningar inom en rad digitala tekniker, däribland VR och AR (virtuell verklighet och förstärkt verklighet), AI (artificiell intelligens) och IoT (sakernas internet). Bland annat har Arkitema och COWI gemensamt utvecklat ett helt nytt digitalt verktyg, Spaceplanner, som redan nu används i samband med ett antal komplexa konstruktioner.

Digitaliseringen handlar till hälften om teknik, och till hälften om förmågan att åstadkomma förändring. Vill du veta mer om hur vi förändrar världen via digitala lösningar? Skicka ett mejl till Marianne Friis, Digital Development Director hos Arkitema.