Nya sjukhuset Växjö

Ett vackert sjukhus som passar in i det kulturhistoriska landskapet
Det nya akutsjukhuset i Växjö har höga ambitioner om estetik, läkande miljöer och hållbarhet.
 • Skanska
  Beställare
 • Adress
  Växsjö
 • År
  2022-
 • Omfattning
  125 000 m2
 • Arkitekt
  Arkitema, Link Arkitektur och Arkitektbolaget
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Link NAV norra entrén web

Distinkt för gestaltningen av sjukhuset är gavelmotiven som inspirerats av den lokala byggnad­straditionen där stora lador, gamla industribyggnader och stadens gamla trähus möter en modern gestaltning. Fasaden består av återvunnet aluminium, skärmtegel och trä. Materialen är valda både för sin låga klimatpåverkan och låga underhållsgrad. Dessutom förses sjukhuset med solceller.

Arkitema Link NAV atrium med trappa web
Arkitema Link NAV lobby web

Stor omsorg har lagts vid att passa in den nya byggnaden i det omgivande kulturlandskapet och låta byggnaden smälta in väl. Läget intill ån ger en utomhusupplevelse genom ett promenadstråk som bjuder in alla Kronobergare och bidrar till att sudda ut känslan av ett klassiskt sjukhus. I stor utsträckning bevaras naturen i linje med både biologisk mångfald och forskning som visar att utblick, gott dagsljus samt fönster och balkonger som tar in naturen kan bidra till hälsa och läkning. Landskapet runt sjukhuset delas upp i fyra zoner: stranden, torpet, innergårdar och urbant.

Arkitema Link NAV situationsplan 2500 web

Sjukhusets fotavtryck är komprimerat på ett sätt som gör att det kan byggas ut i framtiden med minimal påverkan på vården som är i drift. Sjukhuset ska vara lättarbetat med korta avstånd och separerade flöden.

Arkitema Link öst web