Godhemsberget

Prisade bostäder med trivseln i fokus
I klassiska Majorna och med Slottsskogen som granne klättrar de tre husen uppför berget.
 • JM AB
  Beställare
 • År
  2001-2004
 • Omfång
  10950 m2 BTA, 73 lägenhete
 • Arkitekt
  KUB arkitekter (Arkitema)
 • Utmärkelser
  Sveriges Arkitekters Bostadspris 2005
Arkitema Godhemsberget 05 Photographer Bert Leandersson
Arkitema Godhemsberget 02 Photographer Bert Leandersson web

Bland förutsättningarna var att projektet skulle gå att genomföra inom befintlig detaljplan, att bostäderna skulle ha en modern utformning samt att byggnaderna skulle gå att bygga med betongelement. I samråd med beställaren har projektet utvecklats och består idag av 73 lägenheter fördelade på tre huskroppar. Parkering sker i källargarage.

Arkitema Godhemsberget 06 Photographer Bert Leandersson
Arkitema Godhemsberget 08 Photographer Bert Leandersson

Projektet vann Sveriges Arkitekters Bostadspris 2005. Juryns motivering: ”Projektet är skickligt inplacerat mot en av Göteborgs kvarvarande bergsbranter. Det långsmala gårdsrum som formas ger ett överraskande lugn till bostadens entrégård. Bostäderna är generösa tack vare endast två lägenheter per våningsplan. Det stora husdjupet har utnyttjats optimalt med ett genomgående öppet socialt rum och två skyddade uteplatser i motstående väderstreck. Hemmets övriga delar har också en självklar utformning med väl genomarbetade lösningar. På detaljnivå är projektet långt drivet med många originella lösningar utvecklade inom en egen formsfär. Fasadens betongelement är utnyttjade på ett sätt som ger en tydlig och självständig arkitektur och karaktär. Projektet visar en lovande attityd till den högaktuella frågan om industriellt byggande.”

Arkitema Godhemsberget 09 Photographer Bert Leandersson redigeret