Trähus i Ör Centrum

Nytt kvarter i trä i Sundbyberg

Hur utvecklar man en arkitektur som är både är modern och socialt hållbar? Med trähusen i Ör Centrum i Sundbyberg föreslår vi en bebyggelse som både till sin form, sin mix av olika bostadstyper och sitt material är ett självklart svar på den här utmaningen.
 • Folkhem
  Beställare
 • År
  2017-
 • Omfattning
  16 400 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema Ör Centrum2 web

Trähus Ör består av sex olika byggnadskroppar uppförda i en massiv träkonstruktion i fallande höjder, från sin högsta punkt med tio våningar mot områdets bostäder och skola till den lägsta punkten med fyra våningar mot vägen. Samtidigt integreras passager genom området och inbjudande platser där byggnaderna elegant glider över i ett större torg. Det gör att man kan gena genom området och nå fram till skolan som ligger i områdets nordvästra hörn.

I de levande bottenvåningarna finns plats för bland annat närbutik, café, gym och bibliotek, vilket även kommer att bidra till att skapa ett inbjudand kvarter. På det här sättet kommer gården och torget att sjuda av liv. Har de boende behov av mer avskildhet kan de uppsöka de stora gemensamma takterrasserna som ger möjlighet till rekreation, där även trevliga växthus erbjuder tempererade platser under svala höstdagar.

Arkitema Ør Centrum 1 web

Vi har använt trä som ett genomgående material, från fasader till konstruktionen i interiören. Trä uppfattas som varmt och taktilt, och bidrar samtidigt till att skilja ut bebyggelsen från omgivningen. Valet av trä resulterar i ett betydligt mindre klimatavtryck än konventionella byggmaterial. Samtidigt är materialet identitetsskapande för de boende som nu bor i områdets nya stora trähus.

En mängd olika bostadstyper stärker dessutom platsens levande karaktär. I Ör centrum bor många olika människor under samma tak i hyresrätter, bostadsrätter, äldreboenden och övergångsbostäder för äldre.

Arkitema Ør Centrum web

I utvecklingen av området har Arkitema tagit fram en social handlingsplan som bland annat innehåller ett antal engagerande aktiviteter för alla åldersgrupper i närområdet. Dessutom har projektparterna åtagit sig att under planerings- och byggfasen tillhandahålla jobb och praktikplatser för unga och utsatta personer.