Dette gjøres via moderne trafikknutepunkter, såkalte huber, som har flere funksjoner under samme tak og som knytter byer sammen i viktige knutepunkter. Med moderne infrastrukturelle huber blir hverdagen enklere og mer innholdsrik for de som hver dag må reise mellom hjem, jobb, institusjoner, butikker og fritidsinteresser.

En integrert del av byen

Ved å se på infrastruktur som en integrert del av byen, kan vi designe mer helhetlige transporthuber. Eksempler på disse hubene er den pågående byggingen av Sydhavnsmetroen i København, hvor opplevelse og funksjonalitet står i sentrum. Trondheim sentralstasjon forbinder hele byen ved å strekke seg over den gamle godsbanen og tenke transport sammen med shopping og offentlige funksjoner når kommunale arbeidsplasser blir en sentral del av stasjonens liv.

I arbeidet med disse hubene er vi oppmerksomme på å sikre trygge steder hvor dagslys, integrering av kunst og store materialer av høy kvalitet står i sentrum, og vi har alltid innarbeidet disse parametrene: funksjon, estetikk, verdiskaping og robusthet.

Infrastrukturelle prosjekter er komplekse oppgaver hvor vi aktivt bruker de interne kompetansene vi har hos Arkitema og COWI. Med ingeniører på huset har vi dermed profesjonalisert våre ytelser så vi kan sikre både rask og bedre integrert design.