Verden er digital. Men som arkitektfirma, hvordan forholder vi oss til digitaliseringen? For oss handler digitalisering først og fremst om å tro på og støtte forandring. For det digitale universet er ikke det samme i morgen som det er i dag. Ved å dyrke og bruke digitaliseringsverktøyene, kan vi sikre bedre og sunnere skandinaviske byer.

Tre digitale spor

Hvordan sikrer vi at digitalisering bidrar til sunnere og mer bærekraftige byer? Vi følger i hovedsak tre spor når vi hver dag bruker digitaliseringen til å utvikle arkitekturen og det bygde miljøet. Tre strategiske spor, som på hver sin måte tar sikte på å omfatte og utvikle våre muligheter, slik at digitalisering ikke bare handler om teknologi, men også om arkitektonisk kvalitet og menneskelighet. Derfor har Arkitema etablert en egen og selvstendig utviklingsorganisasjon for digitalisering, med totalt åtte spesialister tilknyttet. Vi har investert i digitalisering for at våre prosjekter skal kunne oppnå enda bedre arkitektonisk kvalitet ved å utfordre og omdefinere hvordan vi utvikler prosjekter. Til fordel for brukerne, tiltakshaveren og samfunnet.

Sitev2 web
Spor 1: Vi støtter bærekraft

Verden er kompleks, og veien vi må gå for å designe mer bærekraftige byer er utfordrende. Derfor bruker vi en rekke digitale teknologier som gir oss unike muligheter til å omdefinere og utfordre måten vi jobber på. Med en kreativ tilgang til digitalisering kan vi gjøre konstruksjonen mer bærekraftig, siden vi via et 3D-univers kan teste og prøve ut ulike arkitektoniske hensyn. På den måten kan vi fremme dagslys, fullføre LCA-beregninger i de tidlige skissestadiene og beregne inneklima m.m. Nå er det enklere for oss å gjennomføre simuleringer og dermed designe arkitektur som sikrer så bærekraftige løsninger som mulig.

BIM illustration 2 export
Spor 2: Vi skaper transparens for tiltakshavere og brukere

Vi har lenge formidlet ideer til våre tiltakshavere via 3D-modeller, tegninger, fysiske modeller og beskrivelser, men i tråd med spredningen av digitale løsninger kan vi nå invitere tiltakshaveren og brukerne helt innenfor erfaringsrike 3D-modeller. For oss handler digital skissering om å gjøre de arkitektoniske ideene levende, få dem tegnet slik at de kan vurderes utenfra slik at man ser sammenhenger og får grunnlag for å utføre analyser, simuleringer og beregninger. Med tiden vil tiltakshaveren selv kunne logge inn på 3D-modellen, se de ulike alternativene og lese av resultatene på egen hånd.

Dipylon 006
Spor 3: Vi deler kunnskaper og inviterer inn startups

For å sikre at digitaliseringens grunnvilkår, forandring, inkluderes, fokuserer vi på kunnskapsdeling. Arkitektkontorets åtte digitale spesialister, som også er dyktige arkitekter og konstruktører, fungerer som en særledes sterk digital enhet som understøtter kollegenes kunnskaper om digitale muligheter. Ved siden av driver de med digitale utviklingsprosjekter, deltar i eksterne digitale forum som definerer nasjonale standarder, samt underviser og foreleser rundt emnet.

Men vi nøyer oss ikke med å spre kunnskaper internt og ut i verden, vi inviterer også verden inn til oss hvor nyetableringer bidrar til å pushe og utvikle vår tilgang til digitalisering av arkitekturen.

Vi er en digital organisasjon

Hver dag utvikles nye interessante bygninger på alle Arkitemas lokaliteter. Det er her vi tror at utviklingen skjer. Ute ved tegnebordene. Arkitemas åtte digitaliseringsspesialister er derfor til stede i hele organisasjonen, hvor de er tilknyttet en rekke strategiske prosjekter. I tillegg har samtlige medarbeidere deltatt interne kurs i f.eks. Revits metoder og prosesser og andre digitale verktøy. Vi er alle digitale, enten det dreier seg om tidlig skissering, prosjektering eller administrering av byggeplassen, men vi erkjenner at vi hele tiden må sette nye digitale mål[U1] . Samtidig er vi bevisste på at den digitale organisasjonen går hånd i hånd med klassiske, fysiske metoder som håndskisser og modellbygging.

Vi i Arkitema utvikler digitale prosjekter i et nært samarbeid med COWI og deres digitale spesialister, som forsker på og utvikler løsninger innenfor en rekke digitale teknologier som VR og AR (Virtual Reality and Augmented Reality), AI (Artificial Intelligence) og IoT (Internet Of Things). Arkitema og COWI har bl.a. utviklet et helt nytt digitalt verktøy sammen, som allerede nå brukes sammen med en rekke komplekse konstruksjoner.

Halvparten av digitaliseringen handler om teknologi, den andre halvparten om evnen til å skape forandring. Ønsker du å lære mer om hvordan vi forandrer verden via digitale løsninger, send en e-post til Marianne Friis, Digital Development Director i Arkitema.