I Arkitema har vi en ambisjon om å følge med tiden og utforske de nyeste arbeidsmetodene. Derfor har vi også utviklet BIM-metoder og -prosesser i flere år

BIM Management er et viktig verktøy for prosjektledelse, økt kvalitet og produktivitet. Vi skaper merverdi i prosjekter gjennom en bedre oversikt over prosesser, sterkt tverrfaglig samarbeid og optimal styring av tid og økonomi. Dermed sikrer vi et bedre beslutningsgrunnlag for byggherren og prosjektets øvrige samarbeidspartnere.

En god og trygg start på prosjektet

I de innledende designfasene og programmeringen brukes BIM blant annet til energi- og bærekraftanalyser som sol-, skygge-, dagslys- og vindsimuleringer. Når prosessen kommer til kompliserte rom-, funksjons- og arealdisponeringer, hjelper en BIM-modell med å disponere arealene så alle arealer automatisk oppdateres når det gjøres endringer og korrigeringer. Byggemodellen gjør det enklere for kunden å forstå prosjektet og dets utfordringer, og dermed også ta de riktige beslutningene for fremtiden – og det endelige resultatet. De digitale modellene brukes blant annet til simuleringer, visualiseringer, verifiseringer og kvalitetssikring. Selv i svært komplekse og krevende byggeutfordringer blir løsninger lettere å identifisere, utvikle og verifisere. Arkitema har gjennomført store universitets- og sykehusprosjekter med komplette 3D-modeller, der BIM-modellen har spilt en viktig rolle ved å kontinuerlig støtte interne faseberegninger samt totale økonomiske beregninger. Samtidig gir modellene muligheten for en strukturert og dynamisk intern BIM-arbeidsflyt

Sterke 3D-visualiseringer

Ved hjelp av virtual reality-briller kan BIM-modeller tilkobles og ta kunden med på en visuell 3D-opplevelse av prosjektet. Innenfor for eksempel landskapsprosjekter gjennomføres en rekke prosjekter med bruk av BIM-modeller. Dette gir effektiv kommunikasjon mellom alle parter, da 3D-illustrasjonene gir en mer detaljert prosjektforståelse. Arkitema bruker også 3D-modellene på byggeplassen i forbindelse med byggemøter, spesialistinspeksjoner og mangelgjennomgang, hvor veiledere kan gjennomgå prosjekter via nettbrett.