Prästgården

På stolper i landskapet
På en klippeformasjon i Gustavsberg, øst for Stockholm, ligger Prästgården. En liten klynge med hus bygget for å passe inn i et karakteristisk svensk landskap med klipper og furuskog.
  • Sjælsø Sverige AB
    Klient
  • År
    2010-2011
  • Omfang
    28 boliger
Arkitema Praestgaarden 03 Photo Kontraframe web

Oppgaven besto i å oppføre en gruppe hus på klippen uten å sprenge noe bort, og samtidig holde bygningene i en stil som passet til de fredede, små trehusene som er så karakteristiske for det gamle arbeiderkvartalet som betjente den nærliggende, tradisjonsrike Gustavsberg-porselensfabrikken.

Arkitema Praestgaarden0424 Photo web
Hver bolig avgrenses og karakteriseres av en markant, svart treramme på fasaden.

Vi har latt landskapet fortsette under husene, slik at bebyggelsen har kunnet passe inn og samtidig smelte sammen med den omkringliggende skogen takket være trematerialet. For å få plass til de i alt 28 rekkehusene med to etasjer har vi delt dem opp i grupper på fire, som individuelt forskyver seg i forhold til hverandre. Dermed får vi uforstyrrede boliger med utsikt over det rå fjellandskapet og med furuskog på alle sider. I tillegg har vi innlemmet områdets karakteristiske høydeforskjeller i boligene, noe som fører til en interessant variasjon i innredningen.

Arkitema Praestgaarden0046 Photo web

Hver bolig avgrenses og karakteriseres av en markant, svart treramme på fasaden, der fasader samtidig forskyver seg gjennom husrekken, noe som skaper dynamikk og etablerer private rom foran hver bolig. Forskyvningen resulterer også i små terrasser og store altaner. Den svarte fargen på fasadene suppleres med naturlige furuelementer som ligger innenfor fasaderammen, og som står i fin kontrast til den svarte fasaden. Gavlene består av store flater som brytes av to smale vinduer, som i en vertikal og horisontal rytme gir rekkehusbebyggelsen sin helt spesielle karakter. Her har vi i stor grad latt respekten for konteksten være bestemmende for det arkitektoniske uttrykket.

Arkitema Præstgården Photo Lars Just web
De svarte rekkehusene er kledd i tre og står på slanke, svarte påler utover klippene.