Bosch

Nytt dansk hovedkvarter i tre til Bosch i Ballerup
Den tyske industrigiganten Bosch skal bygge nytt hovedkvarter til sine danske aktiviteter, og ønsket én rådgiver som kunne ta seg av både ingeniør- og arkitektrådgivningen. Bygget skal være bæredyktig på alle parametre og ha en høy grad av funksjonalitet med plass til både kontorer og flere servicefasiliteter.
 • Bosch
  Klient
 • COWI
  Ingeniør
 • Adresse
  Telegrafvej 1, Ballerup
 • År
  2020-2023
 • Omfang
  13.900 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Bosch 03 web

Når Bosch etter planen åpner sitt nye danske hovedkvarter i Ballerup i 2023, blir det snakk om et hus som er bærekraftig og multifunksjonelt. Målet er at det kommende bygget skal sette nye standarder for hvordan Bosch skal bygge bærekraftige fasiliteter i hele verden i tiden fremover, med fokus på å gjøre en virkelig forskjell.

Arkitema Bosch 02 web
Arkitema Bosch 05 web

Bygget oppføres i Cross Laminated Timber (CLT) i primære konstruksjoner som fasader og etasjeskiller, og kles dessuten med skifer – valg truffet på bakgrunn av gjennomgripende livssyklusanalyser. Ved å bygge i tre, skaper vi helt naturlig et prosjekt som er bærekraftig, funksjonelt og pent. Generelt har Bosch hatt høye ambisjoner på alle parametre, som har gjort det mulig å lage noen riktig gode løsninger, som kommer alle i huset til gode. Vi har hatt fokus på å skape et transparent og levende hus, der man føler seg velkommen og der det er plass til alle.

Arkitema Bosch 04 web
Ved å bygge i tre skaper vi helt naturlig et prosjekt som er bærekraftig, funksjonelt og pent.

Det nye hovedkvarteret skal ikke bare huse kontorplasser, men skal være et samlingspunkt for mange av de avdelingene som den tyske giganten har i Danmark. Dermed vil man i den åpne stueplanen samle en lang rekke funksjoner, blant annet undervisningsfasiliteter til installatører/montører, mekanikere, o.l., et stort showrom, serviceverksted for reparasjon av verktøy og hageredskaper, og mye annet. I stueetasjen ligger også husets hjerte, der alle medarbeidere møtes og samles, uansett hvilken jobb de har. Det er tanken å skape et hus som ikke er hierarkisk, men innbydende og åpent for alle.

Utenfra fremstår bygningen også imøtekommende, dels pga. de åpne fasader på stueplan, dels vis den omkringliggende parken med stier, som er offentlig og skal være en aktiv del av lokalmiljøet, og dermed gir Bosch mulighet for å gi noe tilbake til det omkringliggende lokalsamfunnet.

Bygningen er skapt i et integrert designforløp mellom arkitekter og ingeniører, og i tett dialog med byggherren, Bosch, som har hatt høye ambisjoner når det gjelder funksjonalitet og bærekraft.

Bosch Atrium New web