Trähus Ör

Ny trebygning i Sundbyberg
Hvordan utvikler man en bebyggelse slik at den er både moderne i arkitekturen og inkluderende som sosial arkitektur? Med Trähus Ör foreslår vi en bebyggelse som både i formen, i blandingen av boligformer og i materialvalg er et opplagt svar på denne utfordringen.
 • Folkhem
  Beställare
 • År
  2017-
 • Omfång
  16 400 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema Ör Centrum2 web

Trähus Ör består av seks forskjellige bygningsvolumer oppført i en heltrekonstruksjon som trappes ned i høyde – fra sine høyeste 10 etasjer mot områdets boliger og skoler til fire etasjer mot veien. Samtidig integreres passasjer gjennom området og innbydende plasser der bebyggelsen glir elegant over i et større torg. Dette gjør at man kan ta snarveien gjennom bebyggelsen og nå frem til skolen som ligger opp mot bebyggelsens nordvestlige hjørne. I den levende underetasjen er det plass til f.eks. butikk, kafé, treningsstudio og bibliotek, noe som også vil bidra til å skape et innbydende område. På denne måten vil gårdsplassen, plassene og torget summe av liv. Hvis beboerne har bruk for mer privatliv, kan de oppsøke de store felles takterrassene med mulighet for opphold, der hyggelige veksthus også utgjør tempererte lommer på kalde høstdager.

Arkitema Ør Centrum 1 web

Imøtekommenheten understrekes ytterligere i materialvalget, der vi har brukt tre som gjennomgangsmateriale fra fasadene via konstruksjonen til interiøret. Tre utstråler varme og taktilitet, og bidrar samtidig til å skille bebyggelsen fra omgivelsene og sette standarden for en moderne by, der valget av tre resulterer i et betydelig mindre klimaavtrykk enn konvensjonelle byggematerialer. Samtidig er materialet identitetsskapende for beboerne som nå bor i byens nye, store trehus.

Et mangfold av bomåter styrker dessuten stedets levende karakter. I Trähus Ör bor mange forskjellige mennesker under samme tak i leieboliger, eierboliger, eldreboliger og overgangsboliger for eldre.

Arkitema Ør Centrum web

I utviklingen av bebyggelsen har Arkitema laget en sosial handlingsplan som bl.a. inkluderer en rekke involverende aktiviteter for alle aldersgrupper fra lokalområdet. I tillegg har prosjektpartnerne forpliktet seg til å tilby jobb og praktikantopphold i planleggings- og anleggsfasen for unge og sårbare mennesker.