Team Aker skal prosjektere Norges største lokalsykehus

1

Team Aker skal prosjektere Norges største lokalsykehus

28 mars 2023

Vi er glade for å dele at Team Aker har blitt utnevnt til å designe "Nye Aker sykehus" i Oslo. Team Aker består av Sweco, Multiconsult, RATIO Arkitekter og Arkitema.

Høsten 2022 leverte vårt team forprosjektrapporten for Nye Aker sykehus. Dette er nå fulgt opp ved at Helse Sør-Øst RHF har tildelt neste steg i prosjektet til Team Aker, og nå er prosjektet klart til å settes i gang.

Nye Aker sykehus blir et av de største byggeprosjektene i Norge. Sykehuset vil bli en viktig arena for forskning, utdanning og innovasjon. Prosjektet omfatter både nybygg og gjenbruk av eksisterende bygninger. Det blir et bygningskompleks som tilpasser seg stedets karakter, med innslag av eksisterende bygninger og uteområder med historisk verdi.

Nye Aker sykehus skal etter planen stå ferdig i 2030 og være i full drift fra 2031.