Sterkt årsregnskap og ambisjoner om større vekst i Norge

Arkitema Oslo Photo Lars Just web

Sterkt årsregnskap og ambisjoner om større vekst i Norge

23 april 2021

Med et stadig økende antall sykehus- og utdannelsesprosjekter har arkitektvirksomheten Arkitema stille og rolig vokst gjennom de siste årene. Årsregnskapet for 2020 viser en ordrefremgang på over 75 %, og et resultat på 16 MNOK før skatt, hvilket er en markant forbedring fra fjorårets negative resultat. Veksten er kommet for å bli, og det er høye ambisjoner om fortsatt vekst, nye kontoretableringer og flere ansatte.

Arkitema etablerte seg i Norge i 2015, og har siden det arbeidet med å bli en markant aktør i det norske markedet. Da COWI i 2019 kjøpte hele Arkitema, var en av ambisjonene å skape sterk vekst og fremgang i Norge. Den strategien er nå godt i gang og virksomheten har det seneste året opplevd en markant fremgang. Dette momentet skal nå utnyttes til ytterligere vekst og ekspansjon.