Nytt forretningsområde og to nye partnere i Arkitema

IMG 7244 lightroom 02 lowres

Nytt forretningsområde og to nye partnere i Arkitema

23 august 2021

For å kunne holde tritt med den stigende etterspørselen etter grønne løsninger, utvider Arkitema fokuset sitt, og har opprettet et nytt markedsområde kalt Commercial & Infrastructure. I spissen for området kommer Market Director og Partner Glenn Elmbæk. Samtidig har Arkitema hyret inn John Strandfelt og Mette Neimann, som begge tiltrer som Partnere for de to nye forretningsområdene Energi og Vann & Industri og Mobilitet.

Arkitema har i over 50 år arbeidet med infrastruktur og næringslokaler. Arkitema ble i 1969 grunnlagt nettopp for å tegne et kontorlokale - Køge Rådhus. Nå opplever arkitektene at markedet i stigende grad etterspør prosjekter for næringslivet. Vi ønsker derfor å styrke oss innen dette markedet, hvor også resten av COWI står sterkt.

"Utvidelsen med disse nye forretningsområdene er en naturlig utvikling for Arkitema. Vårt samarbeid med COWI fungerer veldig godt. Etter som vi har lært hverandre å kjenne, har vi også blitt stadig sterkere, og vi løser flere og flere store og komplekse prosjekter sammen. Vi har en klar oppfatning om at dette er områder hvor vi vil skape stor vekst i de kommende år," forteller Senior Market Director i Arkitema, Jørgen Bach.

Økt fokus på området har også ført til at Arkitema har hentet nye krefter inn i form av John Strandfelt og Mette Neimann. Begge har tidligere fungert som partnere og forretningsområdesjefer i Gottlieb Paludan Architects. Her har de stått bak store og små prosjekter innen bl.a. kollektivtransport, energiproduksjon og datasentraler.