Ny Sustainability Director i Arkitema

Thomas Fænø Mondrup by Lars Just 024 copy

Ny Sustainability Director i Arkitema

11 januar 2023

Vi er glade for å kunne ønske Thomas Fænø Mondrup velkommen som ny Sustainability Director i Arkitema. Thomas har store ambisjoner for Arkitemas fremtidige bærekraftsarbeid. Han vil bruke innspill og arbeid som allerede er igangsatt som utgangspunkt for en mer målrettet, helhetlig og ambisiøs tilnærming til bærekraftsarbeidet. Målet er at bærekraft i enda større grad skal integreres i prosjektene, hvor han blant annet ser et stort potensial i en sammenslåing med digital utvikling.

Som Sustainability Director vil Thomas Fænø Mondrup også være involvert i utviklingen av den samlede bærekraftsatsingen til Arkitema og morselskapet COWI. Samarbeid og fokus vil intensiveres de neste årene, og innovasjonsdirektør i Arkitema, Marianne Friis, ser frem til å få Thomas med på laget:

"Jeg er veldig glad for at Thomas slutter seg til Arkitema. Han har solid faglig kompetanse og bred erfaring, som han tar med seg inn i arbeidet med å utvikle fremtiden sammen med våre dyktige kollegaer innen bærekraft. Jeg er sikker på at hans erfaring både på strategisk, taktisk og operativt nivå blir en suksess. Jeg ser frem til et godt samarbeid med Thomas, og til å løfte Arkitemas innovasjonsavdeling til et høyere nivå."