Ny Partner og Ass. Partner på kontoret i Oslo

ASCS sh

Ny Partner og Ass. Partner på kontoret i Oslo

7 september 2021

Astrid Charlotte Seeberg er blitt utpekt til Partner i Arkitema, hvor hun er leder forretningsområdet for læringsbygg i Norge. Dette er et resultat av Astrids solide arbeid for Arkitema, hvor virksomheten kontinuerlig vinner oppgaver innen skoleområdet. I samme forbindelse har også Nora Bille blitt utpekt til Ass. Partner.

Astrid Charlotte Seeberg har vært ansatt i Arkitema i fem år som forretningsområdesjef for Learning-segmentet i Norge. Samtidig har hun de siste to årene også vært Studiopartner for Oslokontoret, hvilket bl.a. innebærer å støtte opp om et godt faglig og sosialt miljø på kontoret. Astrid har sterk arkitektonisk sans og gode lederegenskaper, noe hun har vist gjennom arbeidet med flere større læringsbygg fra Bodø i nord til Tvedestrand i sør.