Milepæl for Nye Aker sykehus

Nye Aker sykehus

Milepæl for Nye Aker sykehus

18 oktober 2022

En ny milepæl er nådd for Nye Aker Sykehus på Aker. I dag ble forprosjektrapporten for Nye Aker Sykehus, som danner grunnlaget for den endelige avgjørelsen om å bygge projektet, sendt til Helse Sør-Øst HF

– Vi er stolte av å ha levert forprosjektrapporten for det som kan bli et av landets største byggeprosjekter dette tiåret, sier Trond Øverland, oppdragsansvarlig i Team Nye Aker

I forprosjektet har prosjektgruppen Team Aker bestående av Sweco, RATIO arkitekter, Arkitema, Multiconsult og Bygganalyse jobbet sammen med Helse Sør-Øst og medvirkningsgrupper i Oslo Universitetssykehus med å planlegge prosjektet.

Neste skritt er å starte forberedelsene til byggestart. Etter planen skal Nye Aker sykehus kunne ta imot pasienter fra 2031.