Dansk millionprogram får utviklingsløft for milliarder

Gårdrum Vollsmose Masterplan view final

Dansk millionprogram får utviklingsløft for milliarder

8 juni 2022

Danmarks største ghettopregede boligområde, bydelen Vollsmose i Odense, er i rivende utvikling. Innen 2030 er målet å forvandle det lukkede boligområdet til en attraktiv bydel, integrert med det øvrige Odense.

I tett samarbeid med COWI og Hele Landet, har vi utarbeidet en omfattende helhetsplan. Bydelen skal utvikles og transformeres til et levende nabolag, med blant annet bofellesskap for eldre og generasjonskollektiv.

”I utviklingen av fremtidens Vollsmose ønsker vi å skape funksjonelle og attraktive forbindelser, nye grønne byområder og en bydel for beboere i alle aldre, som samtidig styrker identiteten til et mangfoldig samfunn. Vi streber etter å skape mindre boligklynger med et tettere fellesskap, som nåværende og fremtidige innbyggere i Vollsmose kan identifisere seg med,” sier Kim Risager, partner og markedsdirektør i Arkitema.

Prosjektet utvikles i tett samarbeid med Odense kommune, AP Pension, Civica – Bolig med Fremtid og FAB – Fyens Almennyttige Boligselskab.