Arkitema utvikler et fyrtårn innen forskning, innovasjon og næringsliv i Hamar

Hamar Science Park

Arkitema utvikler et fyrtårn innen forskning, innovasjon og næringsliv i Hamar

26 september 2022

Vi er glade for å være en del av dette nye og ambisiøse prosjektet! Arkitema er en del av den arkitektoniske utviklingen av Science Park Hamar. Bygget skal ligge sentralt plassert i strandsonen, tett på byen og tett på Mjøsa. Denne utformingen for Bane Nor Eiendom og Sparbank Stiftelsen Hedemark skal bli en viktig møteplass i byen, et fyrtårn innen forskning, innovasjon og næringsliv.

«Tre selvstendige bygningsvolumer vil sammen utgjøre Science Park Hamar og markere den spennende utviklingen av Hamar by. Det store området skal transformeres til en ny pulserende bydel som setter standarden for den fremtidige byutviklingen. Science Park vil bli attraktivt både regionalt og nasjonalt,» sier Glenn Elmbæk, partner og seniordirektør i Arkitema.

Med karakteristiske buede linjer og gradvise avtrappinger bidrar den arkitektoniske utformingen til skiftende opplevelser når man beveger seg rundt i Hamar. Med tilbaketrukne og transparente førsteetasjer inviteres byen inn i bygningene. Langs fasadene ligger det store og godt belyste arbeidsplasser med en fantastisk utsikt.