Arkitema og Ratio signerte kontrakt med Helse Møre og Romsdal

Arkitema Akuttsjukehus Hjelset 01 web

Arkitema og Ratio signerte kontrakt med Helse Møre og Romsdal

18 mai 2021

Arkitema og Ratio har vunnet tilbudskonkurransen om arkitekturprosjektering for detaljprosjektering av prosjektene for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Teamet er godt kjent med prosjektet da de var involvert i forprosjekt og funksjonsprosjekt for akuttsjukehuset på Hjelset i en samspillsfase i løpet av 2020. Teamet er derfor svært godt rustet til å ta fatt på oppgaven.

Kontrakten ble undertegnet tirsdag d. 18/5-2021, og teamet går umiddelbart i gang med detaljprosjekteringen.

Både Arkitema og Ratio har bred erfaring fra sykehusprosjekter og samspill med både byggherrer og entreprenører. De stiller med kompetanse og erfaring fra de første fasene av prosjektet på Hjelset, samt gjennomførte sykehusprosjekt som har direkte overføringsverdi til dette prosjektet. Bl.a. Nye Aker Sykehus i Oslo, Livsvitenskapsbygget i Oslo og Nye UNN Narvik i tillegg til Nytt Østfoldsykehus og Nordlandssykehuset. Dette er store, komplekse anlegg som inneholder alle de funksjoner som skal inn i SNR.