Det skal foregå via moderne trafikknudepunkter, såkaldte hubs, som har flere funktioner under samme tag, og som binder byer sammen i vigtige knudepunkter. Med de moderne infrastrukturelle hubs bliver hverdagen lettere og mere indholdsrig for de mennesker, der hver dag skal begive sig rundt mellem hjem, arbejde, institutioner, indkøb og fritidsinteresser.

En integreret del af byen

Ved at se på infrastruktur som en integreret del af byen kan vi designe mere helhedsorienterede transporthubs. Eksempler på disse hubs, er det igangværende byggeri af Sydhavnsmetroen i København, hvor oplevelsen og funktionaliteten står i centrum. Trondheim Central Station binder hele byen sammen ved at skyde sig hen over den gamle godsbane og tænke transport sammen med shopping og offentlige funktioner, når kommunale arbejdspladser bliver en central del af stationens liv.

I arbejdet med disse hubs er vi opmærksomme på at sikre trygge steder, hvor dagslys, integration af kunst og gedigne materialer af høj kvalitet står i centrum, og vi har altid indarbejdet parametrene: funktion, æstetik, værdiskabelse og robusthed.

Infrastrukturelle projekter er komplekse opgaver, hvor vi gør aktivt brug af de inhouse kompetencer vi råder over hos Arkitema og COWI. Med ingeniører i huset har vi således professionaliseret vores ydelser, så vi kan sikre et både hurtigt og bedre integreret design.