Verden er digital. Men hvordan forholder vi os som arkitektvirksomhed til digitaliseringen? For os handler digitalisering først og fremmest om at tro på og understøtte forandring. For det digitale univers er ikke det samme i morgen, som det er i dag. Ved at dyrke og bruge digitaliseringens mange redskaber kan vi sikre bedre og sundere skandinaviske byer.

Tre digitale spor

Hvordan sikrer vi, at digitaliseringen bidrager til sundere og mere bæredygtige byer? Vi følger primært tre spor, når vi hver dag bruger digitaliseringen til at udvikle arkitekturen og det byggede miljø. Tre strategiske spor, der på hver sin måde sigter efter at favne og udvikle vores muligheder, så digitaliseringen ikke kun handler om teknologi, men også om arkitektonisk kvalitet og menneskelighed. For at forfølge disse spor har Arkitema etableret en særskilt og selvstændig udviklingsorganisation for digitalisering, hvor i alt otte specialister er tilknyttet. Vi har investeret i digitalisering for at vores projekter opnår endnu bedre arkitektonisk kvalitet ved at udfordre og redefinere, hvordan vi udvikler projekter. Til gavn for brugerne, for bygherren og for samfundet.

Sitev2 web
Spor 1: Vi understøtter bæredygtighed

Verden er kompleks, og vejen vi skal gå for at designe mere bæredygtige byer er udfordrende. Derfor anvender vi en række digitale teknologier, der udgør unikke muligheder for at redefinere og udfordre måden vi arbejder på. Med en kreativ tilgang til digitalisering kan vi gøre byggeriet mere bæredygtigt, når vi via et 3D-univers kan teste og afprøve forskellige arkitektoniske overvejelser, så vi fremmer dagslys, kan gennemføre LCA beregninger i de tidlige skitseringsfaser og kan beregne indeklima m.m. Nu kan vi meget lettere gennemføre simuleringer og dermed designe arkitektur, der sikrer så bæredygtige løsninger som muligt.

BIM illustration 2 export
Spor 2: Vi skaber transparens for bygherrer og brugere

Vi har længe formidlet ideer til vores bygherrer via 3D-modeller, tegninger, fysiske modeller og beskrivelser, men i takt med udbredelsen af digitale løsninger kan vi nu invitere bygherren og brugerne helt indenfor i oplevelsesrige 3D-modeller. For os handler digital skitsering om at få de arkitektoniske ideer til at leve, at få dem tegnet, så de kan vurderes udefra, så man ser sammenhænge og får grundlag for at foretage analyser, simuleringer og beregninger. Med tiden vil bygherren selv kunne logge ind i 3D-modellen, se de forskellige muligheder og på egen hånd aflæse resultaterne.

Dipylon 006
Spor 3: Vi videndeler og inviterer start-ups indenfor

For at sikre en omfavnelse af digitaliseringens grundvilkår; forandring, er vi fokuseret på at videndele. På tegnestuen fungerer de otte digitale specialister, der udover at være dygtige arkitekter og konstruktører, som en særlig stærk digital enhed, der understøtter kollegernes viden om digitale muligheder. Sideløbende driver de digitale udviklingsprojekter, deltager i eksterne digitale fora, der definerer nationale standarder, samt underviser og forelæser omkring emnet.Men vi skal ikke bare bringe viden rundt i virksomheden og ud i verden, vi inviterer også verden indenfor på tegnestuen, hvor start-ups er med til at skubbe til og udvikle vores tilgang til digitaliseringen af arkitekturen.

Vi er en digital organisation

Hver dag udvikles der nye, interessante byggerier på samtlige Arkitemas lokationer. Det er her vi tror på at udviklingen sker. Ude ved tegnebordene. Derfor er Arkitemas otte digitaliseringsspecialister tilstede i hele organisationen, hvor de er tilknyttet en række strategiske projekter.

Ligeledes har samtlige kolleger gennemgået interne kurser indenfor f.eks. Revits metoder og processer samt andre digitale redskaber. Vi er alle digitale uanset om det handler om tidlig skitsering, projektering eller ved udførelse på byggepladsen, men vi anerkender, at vi hele tiden skal sætte nye digitale mål. Samtidig er vi bevidste om, at den digitale organisation går hånd i hånd med klassiske, fysiske metoder som håndskitsen og modelbygning.Når vi hos Arkitema udvikler digitale projekter sker det i et tæt samarbejde med COWI og deres digitale specialister, der forsker og udvikler løsninger indenfor en række digitale teknologier som VR og AR (Virtual Reality og Augmented Reality), AI (Artificial Intelligence) og IoT (Internet Of Things). Bl.a. har Arkitema og COWI i fællesskab udviklet et helt nyt digitalt værktøj, Spaceplanner, som allerede nu bruges i forbindelse med en række komplekse byggerier.

Halvdelen af digitalisering handler om teknologi, den anden halvdel om evnen til at skabe forandring. Vil du vide mere om hvordan vi forandrer verden via digitale løsninger, så send en mail til Marianne Friis, Digital Development Director hos Arkitema.