I Arkitema har vi en ambition om at følge med tiden og udforske de nyeste arbejdsmetoder. Derfor har vi også gennem en længere årrække udviklet BIM-metoder og -processer.

BIM Management er et væsentligt redskab til projektstyring, øget kvalitet og produktivitet. Vi skaber merværdi i projekter gennem et bedre overblik over processerne, stærkt tværfagligt samarbejde og optimal styring af tid og økonomi. Således sikre vi et bedre beslutningsgrundlag for bygherren og projektets øvrige samarbejdspartnere.

En god og sikker start på projektet

I de indledende designfaser og programmering bruges BIM blandt andet til energi- og bæredygtighedsanalyser såsom sol-, skygge-, dagslys- og vindsimuleringer. Når processen når til de komplicerede rum-, funktions- og arealdisponering hjælper en BIM-model med at disponere arealerne, så alle arealer automatisk opdateres, når der laves ændringer og rettelser.

Bygningsmodellen gør det nemmere for kunden at overskue projektet og dets udfordringer, og dermed også tage de rigtige beslutninger for det videre forløb – og det endelige resultat. De digitale modeller bruges blandt andet til simuleringer, visualiseringer, verificeringer og kvalitetssikring. Selv ved meget komplekse og krævende konstruktionsudfordringer bliver løsninger nemmere at identificere, udvikle og verificere.

Arkitema har gennemført store universitets- og hospitals projekter med komplette 3D-modeller, hvor BIM-modellen har spillet en væsentlig rolle i løbende at understøttet de interne fasekalkulationer samt totaløkonomiske beregninger. Samtidig giver modellerne mulighed for et struktureret og dynamisk internt BIM-workflow.

Stærke 3D-visualiseringer

Ved brug af virtual reality-briller kan BIM-modeller tilkobles og tage kunden med på en visuel 3D oplevelse af projektet. Inden for eksempelvis landskabsprojekter gennemføres en række projekter med brug af BIM-modeller. Det giver effektiv kommunikation mellem alle parter, da 3D-illustrationerne giver en mere detaljeret projektforståelse. Arkitema gør også brug af 3D-modellerne på byggepladsen i forbindelse med byggemøder, fagtilsyn og mangelgennemgang, hvor de tilsynsførende kan gennemgå projekterne via tablets.