Hos Arkitema arbejder vi dedikeret med arkitektur ud fra et stærkt forankret skandinavisk udgangspunkt, hvor kontekst, skala, lys og materialitet går hånd i hånd. Vores mål er at skabe de bedste arkitektoniske rammer for mennesker, og vi gør det altid med afsæt i det konkrete projekts unikke udgangspunkt. Vi søger at finde den rette balance i projektet gennem en inddragende og transparent designproces, hvor samarbejde er omdrejningspunktet gennem hele processen.

Vi arbejder tematisk indenfor alle områder af arkitektfaget med en stor grad af specialisering inden for det enkelte fagområde. Vi ser en stor fordel i at koble ingeniørkompetencer ind i projektudviklingen fra starten i en integreret designproces. Vi sikrer altid en kompetent og målrettet rådgivning, og inddrager gerne vores mange specialister, når der for eksempel skal tages højde for brugerinddragelse, tekniske beregninger eller programmatiske og økonomiske målsætninger.

Alle vores mangfoldige projekter skaber vi med fokus på bæredygtighed, og i tæt samarbejde med vores innovative bygherrer, ingeniører og andre dygtige samarbejdspartner. Vi kalder det co-creating Scandinavian cities.