Bosch

Nyt danske hovedkvarter i træ til Bosch i Ballerup
Den tyske industrigigant Bosch skal bygge nyt hovedkvarter til sine danske aktiviteter, og ønskede én rådgiver, der kunne tage sig af både ingeniør- og arkitektrådgivningen. Byggeriet skal være bæredygtigt på alle parametre og have en høj grad af funktionalitet med plads til både kontorer og flere servicefaciliteter.
 • Bosch
  Bygherre
 • COWI
  Ingeniør
 • Adresse
  Telegrafvej 1, Ballerup
 • År
  2020 - 2023
 • Omfang
  13.900 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskab
  Arkitema
Arkitema Bosch 03 web

Når Bosch efter planen åbner sit nye danske hovedkvarter i Ballerup i 2023, bliver der tale om et hus, der er bæredygtigt og multifunktionelt. Målet er, at det kommende byggeri skal sætte nye standarder for, hvordan Bosch fremadrettet skal bygge bæredygtige faciliteter i hele verden, med fokus på at gøre en reel forskel.

Arkitema Bosch 02 web

Bygningen opføres i Cross Laminated Timber (CLT) i primære konstruktioner som facader og etageadskillelser, og beklædes desuden med skifer – valg truffet på baggrund af gennemgribende livcyklusanalyser. Ved at bygge i træ skaber vi helt naturligt et projekt, der er bæredygtigt, funktionelt, og smukt. Generelt har Bosch haft høje ambitioner på alle parametre, hvilket har gjort det muligt at lave nogle rigtig gode løsninger, der kommer til at komme alle i huset til gode. Vi har haft fokus på at skabe et transparent og levende hus, hvor man føler sig velkommen og, hvor der er plads til alle.

Arkitema Bosch 04 web

Det nye hovedkvarter skal ikke blot huse kontorpladser, men skal være et samlingspunkt for mange af de afdelinger som den tyske gigant har i Danmark. Således vil man i det åbne stueplan samle en lang række funktioner, bl.a. undervisningsfaciliteter til installatører/montører, mekanikere o.l., et stort showroom, serviceværksted for reparation af værktøj og haveredskaber, og meget andet. Det er også i stueetagen at husets hjerte findes, hvor alle medarbejdere mødes og samles, uanset hvilket job de har. Det er tanken at skabe et hus, som ikke er hierarkisk, men indbydende og åbent for alle.

Ved at bygge i træ skaber vi helt naturligt et projekt, der er bæredygtigt, funktionelt, og smukt

Udadtil fremstår bygningen også imødekommende, dels pga. de åbne facader i stueplan, dels via den omkringliggende park med stisystem, der er offentlig og skal være en aktiv del af lokalmiljøet, og dermed giver Bosch mulighed for at give noget tilbage til det omkringliggende lokalsamfund.

Bygningen er skabt i et integreret designforløb mellem arkitekter og ingeniører, og i tæt dialog med bygherren, Bosch, der har haft høje ambitioner om funktionalitet og bæredygtighed.

Arkitema Bosch 05 web